UWAGA RODZICE

Dzieci uczęszczające do przedszkola również obowiązuje coroczna rekrutacja. Odbywa się ona na podstawie:

Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Jaworzu w roku szkolnym 2022/2023.

Wypełnione deklaracje należy złożyć w przedszkolu w terminie: od dnia 14.02.2022r. do 04.03.2022r.

 

Odpowiedni formularz można pobrać U WYCHOWAWCÓW GRUP.