Biuletyn informacji publicznej

Kontakt

Publiczne Przedszkole Samorządowe nr2 w Jaworzu

Adres: Wapienicka 74
43-384 Jaworze 
woj. śląskie, powiat: bielski

Tel: 33 817 21 68
Fax: 33 817 21 68

E-mail: przedszkole2@jaworze.pl

DRODZY RODZICE

 

Mimo złej sytuacji epidemicznej naszej placówki i trudnej sytuacji kadrowej, od dnia 23 listopada wszystkie grupy przedszkolne będą funkcjonować normalnie, w stałych, zwykłych godzinach pracy. O jakichkolwiek zmianach będziemy Państwa informować przez PANEL RODZICA w systemie „iprzedszkole”.

z życzeniami zdrowia

Teresa Ślezińska

 


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Kierując się ZARZĄDZENIEM WÓJTA GMINY JAWORZE z dnia 18 marca 2020r. informujemy, że składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych, w postępowaniu uzupełniającym  odbędzie się w terminie: od dnia 03.08.2020r. do 14.08.2020r. Wypełnione dokumenty należy złożyć  w podanym terminie w przedszkolu.

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z ZAMIESZCZONYMI DOKUMENTAMI.

Odpowiednie formularze można pobrać w przedszkolu lub tutaj.

 

Wniosek


Informacja dla rodziców

Dyrekcja Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu informuje, że za zgodą Organu Prowadzącego zajęcia w naszej placówce są nadal zawieszone, do 22 maja 2020r.

Przygotowujemy się do wznowienia działalności, które nastąpi prawdopodobnie 25 maja br.,    z zachowaniem obowiązujących wytycznych MEN, MZ, GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, i innych form wychowania przedszkolnego obowiązujących w okresie epidemii COVID-19.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z obowiązującymi w przedszkolu procedurami i przygotowanymi dla Państwa do pobrania na stronie przedszkola odpowiednimi dokumentami.

Jednocześnie przypominamy, że jak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem, zostaje wydłużony. Tak jak dotąd przysługuje on także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.

Jeżeli placówka, do której uczęszcza dziecko, będzie otwarta, jednak nie zapewni opieki wszystkim dzieciom, rodzice tych dzieci nadal mogą wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jeżeli mimo otwarcia placówki, rodzice nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu epidemii, również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie im nadal przysługiwał. https://www.zus.pl/…/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-op…/2551095

 

Dokumenty do pobrania::

 

Oswiadczenie rodziców

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PRACY W OKRESIE EPIDEMII W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 2 W JAWORZU

Procedura przyjęć dzieci do Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu, w okresie epidemii COVID-19