Kierując się ZARZĄDZENIEM NR 7/2022 WÓJTA GMINY JAWORZE z dnia 21 stycznia 2022r. informujemy, że składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2022/2023, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych będzie się odbywać w terminie: od dnia 14.02.2022r. do 04.03.2022r. Wypełnione dokumenty należy złożyć w podanym terminie w  przedszkolu.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią formularzy, które można pobrać TUTAJ.