REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Kierując się ZARZĄDZENIEM WÓJTA GMINY JAWORZE z dnia 18 marca 2020r. informujemy, że składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych, w postępowaniu uzupełniającym  odbędzie się w terminie: od dnia 03.08.2020r. do 14.08.2020r. Wypełnione dokumenty należy złożyć  w podanym terminie w przedszkolu.

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z ZAMIESZCZONYMI DOKUMENTAMI.

Odpowiednie formularze można pobrać w przedszkolu lub tutaj.

 

Wniosek