XVIII Przegląd Twórczości Przedszkolnej

19 maja 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy odbył się XVIII Przegląd Twórczości Przedszkolnej.

Jury Przeglądu w składzie:
  • Katarzyna Pohl,
  • Maria Suprun,
  • Ziemowit Ptaszkowski,
po wysłuchaniu i obejrzeniu prezentacji konkursowych postanowiło jednomyślnie przyznać:
GRAND PRIX: dla Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu – za stworzenie jednorodnego przedstawienia (spójność scenografii, muzyki oraz gry aktorskiej)
 
 I miejsce: dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Międzyrzeczu Górnym – za estetykę wykonania, ciekawy wyraz plastyczny oraz radosne wykonanie tańca i piosenki
II miejsce: dla Przedszkola Publicznego w Świętoszówce -  za spójną prezentację i funkcjonalną scenografię
III miejsce: dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wieszczętach – za kreatywność, pomysłową scenografię i jednorodność formy.
 
 
więcej informacji w artykule na stronie internetowej po adresem : XVIII Przegląd Twórczości Przedszkolnej

 

Szanowni Państwo,

Od dnia 4.05.2022r. do 27.05.2022r., trwają zapisy na dyżur wakacyjny do Przedszkola nr 2 w Jaworzu, na miesiąc LIPIEC 2022.

W ZWIĄZKU Z PLANOWANYMI ROZLEGŁYMI PRACAMI REMONTOWYMI W PRZEDSZKOLU, ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI, DYŻUR BĘDZIE ZORGANIZOWANY POZA PLACÓWKĄ – W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W JAWORZU (decyzja uzgodniona z Urzędem Gminy i panią Dyrektor SP 2)

 Ponieważ rok szkolny w przedszkolu trwa do 30 czerwca, w dniu 1 lipca (piątek) musimy wykonać prace konieczne do przygotowania klas szkolnych na przyjęcie przedszkolaków (przeniesienie zabawek, gier, niezbędnych pomocy do organizacji zajęć dla dzieci, dywaników, itp.) Dlatego też dyżur będzie zorganizowany     w dniach: od 04. LIPCA do 29. LIPCA 2022 r. Prosimy o zapewnienie opieki dla dzieci na dzień 1. lipca.

Przypominamy, że dyżur wakacyjny organizowany jest TYLKO DLA TYCH DZIECI I TYLKO W TYM OKRESIE, GDY RODZICE (OBOJE) PRACUJĄ.

Zgłoszenia dzieci odbywają się telefonicznie lub osobiście w kancelarii przedszkola. Odpowiednie dokumenty są do pobrania tutaj. Wypełnione deklaracje należy oddać w kancelarii przedszkola do dnia 27.05.2022r. Brak deklaracji oznacza rezygnację z miejsca na dyżurze.

Odpowiednie dokumenty są do pobrania :

Deklaracja

Oświadczenia ochrony danych

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Przedszkola