Rysuje Maluje Koduje

„Rysuję, maluję, koduję” to czwarta aktywność, w której „Tygryski” brały udział. Podczas zajęć, dzieci odkodowały wielkość owoców, przeliczały i dopasowywały kartoniki z ilością kropek. Słuchając komend, podawanych kolejno przez nauczycielkę, tworzyły „owocową kompozycję” z elementów.

Na zakończenie, każdy próbował narysować obrazek wg komentarza. Porównanie powstałych prac pokazało, że każda ilustracja, mimo że podobna, tak naprawdę jest inna – niepowtarzalna.