Code Week Misie

Nasze małe „Misie” uczą się kodować poprzez zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Dzięki takim zabawom dzieci utrwalają nazwy kolorów, ćwiczą liczenie w zakresie siedmiu, dekodują zaproponowany kod oraz podejmują próby samodzielnego kodowania. Taka zabawa sprawia im wiele radości. W ramach tygodnia CODE WEEK bawiliśmy się w trakcie takich zabaw, jak: „Nauka kolorów” - zanim przystąpimy do wprowadzania kodów, większość dzieci w grupie musi opanować nazwy wszystkich kolorów chusty. Do tego typu zajęć najlepiej nadaje się chusta 7-kolorowa; „Kolorowe opowiadania” - utrwalamy nazwy kolorów poprzez krótkie kolorowe opowiadania, które dzieci  odgrywają na rozłożonej na dywanie chuście. Nauczyciel zaś opowiadając, podkreśla konkretne kolory np. zielona trawa, szary słoń, pomarańczowe słońce; „Kolorowa gimnastyka” - zabawa ruchowa, w której każdy uczestnik zabawy kładzie się na plecach na jednym kolorze. Nauczyciel prowadzi kolorową gimnastykę, wprawiając konkretny kolor w ruch, np. „zielony kolor jedzie na rowerze”, „czerwony kolor unosi w górę obie ręce”, „cała tęcza unosi nogi” itp.; „Budzenie kolorów” - dzieci zasypiają na kolorowych polach chusty. Każde z nich musi zapamiętać, na jakim kolorze leży. Budzą się i siadają, kiedy usłyszą dźwięk przyporządkowany swojemu kolorowi; „Zgubione kolory” - na chuście nauczyciel rozkłada przygotowane wcześniej kolorowe tafelki, ilustracją skierowane w dół.  Tafelki rozłożone są w sposób chaotyczny. Zadaniem dzieci jest ich kolejne odkrywanie, nazywanie przedmiotu, który się na nich znajduje. Odkrytą już kartę dzieci przyporządkowują konkretnemu polu na chuście.