Nasze małe „Misie” uczą się kodować poprzez zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Dzięki takim zabawom dzieci utrwalają nazwy kolorów, ćwiczą liczenie w zakresie siedmiu, dekodują zaproponowany kod oraz podejmują próby samodzielnego kodowania. Taka zabawa sprawia im wiele radości. W ramach tygodnia CODE WEEK bawiliśmy się w trakcie takich zabaw, jak: „Nauka kolorów” - zanim przystąpimy do wprowadzania kodów, większość dzieci w grupie musi opanować nazwy wszystkich kolorów chusty. Do tego typu zajęć najlepiej nadaje się chusta 7-kolorowa; „Kolorowe opowiadania” - utrwalamy nazwy kolorów poprzez krótkie kolorowe opowiadania, które dzieci  odgrywają na rozłożonej na dywanie chuście. Nauczyciel zaś opowiadając, podkreśla konkretne kolory np. zielona trawa, szary słoń, pomarańczowe słońce; „Kolorowa gimnastyka” - zabawa ruchowa, w której każdy uczestnik zabawy kładzie się na plecach na jednym kolorze. Nauczyciel prowadzi kolorową gimnastykę, wprawiając konkretny kolor w ruch, np. „zielony kolor jedzie na rowerze”, „czerwony kolor unosi w górę obie ręce”, „cała tęcza unosi nogi” itp.; „Budzenie kolorów” - dzieci zasypiają na kolorowych polach chusty. Każde z nich musi zapamiętać, na jakim kolorze leży. Budzą się i siadają, kiedy usłyszą dźwięk przyporządkowany swojemu kolorowi; „Zgubione kolory” - na chuście nauczyciel rozkłada przygotowane wcześniej kolorowe tafelki, ilustracją skierowane w dół.  Tafelki rozłożone są w sposób chaotyczny. Zadaniem dzieci jest ich kolejne odkrywanie, nazywanie przedmiotu, który się na nich znajduje. Odkrytą już kartę dzieci przyporządkowują konkretnemu polu na chuście.

Po przeprowadzeniu serii zabaw na chuście animacyjnej, „Misie”  zaczęły uczyć się kodowania na prostej macie edukacyjnej. Wykonały takie zadania jak: ćwiczenie: układ współrzędnych z obiektami i kolorami ( ćwiczymy koncentrację, uwagę, znajomość układu współrzędnych) – nauczycielka ułożyła wraz z dziećmi w górnej części maty kolejno biało-czarne obiekty; z lewej strony  maty w kolumnie umieszczono kolejno kolory (pędzel z farbą); zadaniem maluszków było umieszczenie kolorowych elementów w myśl zasady: kolor+ kształt w odpowiednich polach; Symetria  (ćwiczymy uwagę, poczucie symetrii, odbicia lustrzane) - środku maty poprowadzono sznurek , dzieląc matę na dwie równe części , po pięć pól na każdej stronie;  po lewej stronie umieszczono kilka  kolorowych figur geometrycznych; zadaniem dzieci było symetrycznie do osi ułożenie po prawej stronie figury geometryczne w tym samym kolorze, odpowiadające  figurom z prawej strony.

„Misie” poradziły sobie świetnie z zadaniami. BRAWO WY!