STATUT

PUBLICZNEGO

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2

W JAWORZU

(tekst ujednolicony)

 

Cały tekst do przeczytania  i pobrania    << STATUT >>