ROCZNY  PLAN  PRACY

EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZO - OPIKUŃCZEJ

PRZEDSZKOLA  NR 2  W  JAWORZU

 

NA  ROK  SZKOLNY  2023/2024

Zatwierdzony  Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 2/2023/2024

Roczny Plan Pracy Edukacyjno – Wychowawczo – Opiekuńczej Przedszkola Nr 2 w Jaworzu został opracowany w oparciu o :

 

- priorytetowe kierunki i zadania MEN i Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023/2024,

- diagnozę potrzeb i zainteresowań,

- oczekiwania rodziców wobec przedszkola,

- treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy przedszkola,

- treści zawarte w opuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego,

- treści podstawy programowej.

 

CAŁOŚĆ DO POBRANIA >>>>

 

 

„RUCH TO ZDROWIE” – kształtowanie postaw związanych ze świadomym dbaniem o swoje zdrowie i kondycję poprzez aktywność fizyczną.