REGULAMIN

odpłatności za pobyt i żywienie

wraz z zasadami korzystania z systemu

„iPRZEDSZKOLE”

przez rodziców / opiekunów prawnych dzieci

uczęszczających do Przedszkola Nr 2 w Jaworzu

 

 

Cały tekst do przeczytania  i pobrania    << Regulamin >>