Powiedz mi, a zapomnę,

pokaż – a zapamiętam,

pozwól mi działać, a zrozumiem!”

Konfucjusz

We wrześniu i październiku  nasze najstarsze przedszkolaki Kangurki 1 i Kangurki 2 przeprowadzały eksperymenty z wodą, aby zapoznać się z zaskakującym światem doświadczeń fizycznych.

Powszechnie wiadomo, iż  dzieci przedszkolne charakteryzuje naturalna ciekawość tego, co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia  tej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Eksperymenty dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki,

a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.

Ponadto podstawa programowa wychowania przedszkolnego uwzględnia treści dla wszechstronnego rozwoju dziecka i zagadnienia związane z przyrodą nieożywioną i dziecięcymi eksperymentami w dziedzinie techniki.

Nauczycielki grup starszych postanowiły zaprezentować „małym badaczom” kilka ciekawych doświadczeń z zakresu fizyki. Przede wszystkim dzieci dowiedziały się dlaczego niektóre przedmioty toną, a niektóre unoszą się na powierzchni wody. Ponadto dzieci już wiedzą dlaczego niektóre substancje mają odczyn kwaśny i jakie reakcje zachodzą między octem i sodą oczyszczoną. Zostało to poparte licznymi doświadczeniami z udziałem przedszkolaków.

Podsumowując, eksperymentowanie to próba zrozumienia zjawisk otaczającego nas świata.
Nauka i wiedza oznaczają coś tajemniczego, zagadkę, którą można zgłębiać

 i odkrywać. A mając swobodę w podejmowaniu działań, dzieci mogą zdobywać swoje różnorodne doświadczenia jako badacze.

                                                                                   Nauczycielka Magdalena Ćmok