Jaworze to gmina położona w powiecie bielskim, w województwie śląskim. Jest to miejscowość starająca się o status uzdrowiska - funkcjonują tu bowiem dwa sanatoria. Jaworze leży u stóp malowniczego Beskidu Śląskiego i jest dobrą bazą wypadową na wiele szlaków górskich. Doskonale położone (graniczy z miastem Bielsko-Biała) jest magnesem dla ludzi szukających ciszy, spokoju i dobrego klimatu, do budowania domów i osiedlania się na tym terenie.

Przedszkole nr 2 w Jaworzu rozpoczęło swoją działalność w 1945r. w dawnej tzw. Pierwszej szkole polskiej. Budynek był własnością prywatną. Właściciele - mieszkańcy Pszczyny - budynek wynajęli w całości na rzecz przedszkola.

Pierwszą kierowniczką przedszkola była Olga Kroczek z Wapienicy, która pracowała do 30 sierpnia 1960 roku. Po niej stanowisko objęła Jadwiga Lewandowska z Bielska-Białej, która odeszła z pracy 31 grudnia 1967r. Z dniem 1 stycznia 1968 roku kierowniczką została Danuta Zając, która pracowała na tym stanowisku do 30 sierpnia 1972r., po czym na stanowisko (już) dyrektora powołana została z dniem 1 września 1972 r. Władysława Pająk, która pełniła tę funkcję do dnia 31 sierpnia 2009 roku.
Z dniem 1 września 2009 dyrektorem Przedszkola została Czesława Cybułka. Z dniem 1 września 2018 roku obowiązki Dyrektora objęła pani Teresa Ślezińska. Działalność rozpoczęła również Rada Rodziców.

Przez kilkanaście lat było to Przedszkole dwuoddziałowe. W latach osiemdziesiątych w związku z likwidacją mieszkania służbowego na I piętrze, zaistniała możliwość utworzenia trzeciego oddziału przedszkolnego. Obecnie Przedszkole nr 2 jest 4-oddziałowe .

Wokół przedszkola rozciąga się prawidłowo zagospodarowany teren zielonego ogrodu przedszkolnego, w którym wydzielono plac zabaw dla dzieci z różnorodnymi przyrządami do zajęć i zabaw ruchowych, a także teren na którym znajduje się piaskownica. Placówka pracuje od godziny 6.30 do 16.30.

Na bieżąco, w miarę możliwości finansowych doposażana jest biblioteka przedszkolna w literaturę dla dzieci, płytotekę CD dla dzieci oraz literaturę metodyczną i inną dla nauczycieli.
Działania zmierzające do podnoszenia jakości pracy przedszkola są wielkim i znaczącym wyzwaniem - trzeba zadbać o to, aby dzieci w przedszkolu czuły się "jak w domu", aby baza przedszkolna dostosowana była do ich potrzeb i możliwości rozwojowych.

Przedszkole realizuje swoje zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Dobrany program jest zgodny z koncepcją pracy przedszkola oraz uwzględnia potrzeby i możliwości rozwojowe wychowanków.

Przedszkole prowadzi obserwację pedagogiczną w celu poznania i zaspokojenia potrzeb rozwojowych dzieci. Wyniki obserwacji służą ukierunkowaniu działań w stosunku do indywidualnych potrzeb dzieci oraz grupy, pomagają w wytyczeniu programów indywidualnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Nauczyciele gromadzą informacje dotyczące rozwoju dziecka przez cały okres jego pobytu w przedszkolu, co skutkuje opracowaniem indywidualnego stopnia trudności wykonywanych przez dzieci zadań. Kadra pedagogiczna przygotowuje dzieci do udziału w różnych konkursach, zabawach ruchowych na terenie przedszkola oraz organizuje wystawki wytworów plastyczno-konstrukcyjnych dzieci z poszczególnych oddziałów. Dzieci co roku biorą udział w dyscyplinach sportowych organizowanych na "Dzień sportu" z okazji Dnia Dziecka, wiosennych i jesiennych biegach przełajowych organizowanych przez Urząd Gminy w Jaworzu, zajmując zawsze czołowe lokaty.

Działalność wychowawcza przedszkola prowadzona jest zgodnie z wspólnie wypracowanym systemem wartości. Przedszkole wprowadza dzieci w świat wartości uniwersalnych, realizując różnorodną tematykę zajęć, zapoznaje z pojęciami dobra, prawdy, miłości, piękna, poprzez rozmowy i przykłady z literatury, cykliczne spotkania z Teatrem Skrzat z Krakowa, słuchanie muzyki, filmy, obserwacje przyrodnicze, estetykę otoczenia.

Przedszkole ma wypracowany system współpracy z rodzicami dotyczący zachowania i rozwoju ich dziecka, polegający na indywidualnych kontaktach oraz cyklicznych spotkaniach. Placówka zapewnia również rodzicom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, zdrowotną (w zakresie korekcji wad postawy), w każdym, wymagającym tego indywidualnym przypadku. Rodzice mają okazje uczestniczyć w zajęciach otwartych i obserwować swoje dzieci na tle grupy.

Na terenie placówki prowadzone są dodatkowe zajęcia dla dzieci: gimnastyka korekcyjna, tańce, zajęcia sportowe na hali sportowej, dogoterapia oraz logorytmika.
 
W przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna oraz dobry zespół pracowników administracyjno-obsługowych.

Kadra pedagogiczna przedszkola liczy siedem nauczycielek, wszystkie posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne. Nauczycielki w dalszym ciągu rozwijają się i doskonalą swoje umiejętności; przez ostatnie dwa lata wzięły udział w różnorodnych formach doskonalenia: studia podyplomowe, kursy w zakresie doskonalenia zawodowego, warsztaty metodyczne oraz szkolenia.

Nadrzędnym celem przedszkola jest bowiem troska o dobro dzieci powierzonych naszej opiece. Wszyscy pracownicy stwarzają atmosferę otwartości, życzliwości, pomocy i wzajemnego szacunku, gdyż tylko w ten sposób można stworzyć zgrany zespół ludzi współpracujących ze sobą, by stworzyć wspaniałe Przedszkole dla naszych wychowanków.

Przedszkole współpracuje z Urzędem Gminy w Jaworzu, jako organem prowadzącym (np. uczestnictwo dzieci w imprezach organizowanych przez Urząd Gminy, udział przedstawicieli UG w uroczystościach przedszkolnych, organizowanie wystaw prac dziecięcych na terenie budynku UG); z Przedszkolem Nr 1 w Jaworzu (wspólne uroczystości nauczycieli z okazji Dnia Nauczyciela, organizowanie wspólnych kursów doskonalących, przedstawienia teatralne dla dzieci); ze Szkołą Podstawową w Jaworzu (zwiedzanie muzeum fauny i flory, teatrzyki dla dzieci w wykonaniu uczniów); z policją (spotkania policjantów z przedszkolakami oraz prelekcje dla nauczycielek na temat bezpieczeństwa w naszej miejscowości); z gminną biblioteką (czytanie bajek przedszkolakom, wybór literatury dziecięcej); ze strażą pożarną (możliwość zapoznania się wyposażeniem wozów strażackich, pogadanki na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego).

Placówka uczestniczy w imprezach organizowanych przez Urząd Gminy w Jaworzu: przedszkolaki tańczą i śpiewają w czerwcu każdego roku podczas Dni Holenderskich w jaworzańskim amfiteatrze, biorą udział w dożynkach gminnych, maszerując w strojach regionalnych w dożynkowym korowodzie oraz uczestniczą w jaworzańskich biegach przełajowych.

Przedszkole organizuje również imprezy o charakterze środowiskowym m.in. Festyn Rodzinny, Dzień Zabaw i Sportu - z udziałem dzieci z najbliższej okolicy.

Placówka wspiera ponadto tradycje rodzinne, regionalne i narodowe (święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy, uroczystości przedszkolne, święta państwowe, stroje, tańce, pieśni regionalne, sztuka ludowa).

W ramach zapoznawania dzieci z najbliższą okolicą i życiem mieszkańców, organizowane są wycieczki piesze (np. do piekarni, gospodarstwa rolno-hodowlanego, pracowni ceramicznej, do lasu), spacery, spotkania z seniorami Jaworza, z artystami jaworzańskimi, przedstawicielami różnych zawodów.

W ostatnich latach odbyły się również wycieczki autokarowe do: Gospodarstwa agroturystycznego w Jaworzu, Muzeum Strachów Polnych w Rudzicy, Fermy strusiów w Rudzicy, Skansenu w Jaworzu, pracowni rzeźbiarsko-malarskiej w Jaworzu, Nadleśnictwa w Wapienicy (szkółka i muzeum), Parku Leśnych Niespodzianek w Ustroniu, Przejazdy „Ciuchcią Beskidzką” po okolicy.

Przedszkole spełnia oczekiwania rodziców i społeczeństwa oraz samych dzieci. Działalność naszego przedszkola oparta jest na uznaniu przez wszystkich dorosłych (rodziców, nauczycieli, pracowników obsługowych) w swoich działaniach wartości nadrzędnej jaką jest zawsze dobro dziecka, respektowanie jego indywidualnego i wszechstronnego rozwoju, wprowadzenie go w świat ogólnoludzkich wartości oraz jak najlepsze przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.