6.30-8.20 Schodzenie się dzieci, zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych;praca z małym zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensującym i wychowawczym: praca z dzieckiem zdolnym: gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne

i kinezjologiczne; zabawy integracyjne, zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.

8.20-8.30 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

8.30-9.00 Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9.00-11.15 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych,  oraz zajęcia z języka angielskiego. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych na hali sportowej (dla dzieci 5-cio, 6-cio letnich), przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prace ogrodnicze, porządkowe, wycieczki, spacery. Zabawy swobodne, spontaniczne.

W tym:

10.15-10.30 „Witaminka”. Spożywanie soków, owoców i warzyw. Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

11.15-11.30 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

11.30-12.20 Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Zachęcanie do spożywania wszystkich potraw. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

12.20-13.45 Grupa młodsza-odpoczynek poobiedni.

Grupy starsze-relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, Indywidualna praca z dziećmi.

13.45- 14.00 Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

14.00-14.20 Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

14.20-16.30 Zabawy ruchowe, gry i zabawy stolikowe, tematyczne, dydaktyczne, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, prace porządkowe.