Informacja dla rodziców

Dyrekcja Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu informuje, że za zgodą Organu Prowadzącego zajęcia w naszej placówce są nadal zawieszone, do 22 maja 2020r.

Przygotowujemy się do wznowienia działalności, które nastąpi prawdopodobnie 25 maja br.,    z zachowaniem obowiązujących wytycznych MEN, MZ, GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, i innych form wychowania przedszkolnego obowiązujących w okresie epidemii COVID-19.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z obowiązującymi w przedszkolu procedurami i przygotowanymi dla Państwa do pobrania na stronie przedszkola odpowiednimi dokumentami.

Jednocześnie przypominamy, że jak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem, zostaje wydłużony. Tak jak dotąd przysługuje on także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.

Jeżeli placówka, do której uczęszcza dziecko, będzie otwarta, jednak nie zapewni opieki wszystkim dzieciom, rodzice tych dzieci nadal mogą wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jeżeli mimo otwarcia placówki, rodzice nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu epidemii, również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie im nadal przysługiwał. https://www.zus.pl/…/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-op…/2551095

 

Dokumenty do pobrania::

 

Oswiadczenie rodziców

Wniosek dla rodziców

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PRACY W OKRESIE EPIDEMII W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 2 W JAWORZU

Procedura przyjęć dzieci do Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu, w okresie epidemii COVID-19