REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Kierując się ZARZĄDZENIEM WÓJTA GMINY JAWORZE z dnia 20 stycznia 2021r. informujemy, że składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych, w postępowaniu uzupełniającym  odbędzie się w terminie: od dnia 22.03.2021r. do 26.03.2021r. Wypełnione dokumenty należy złożyć  w podanym terminie w przedszkolu.

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z ZAMIESZCZONYMI DOKUMENTAMI.

Odpowiednie formularze można pobrać tutaj.

 

 


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Kierując się ZARZĄDZENIEM WÓJTA GMINY JAWORZE z dnia 20 stycznia 2020r. informujemy, że składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych będzie się odbywać                    w terminie: od dnia 15.02.2021r. do 05.03.2021r. Wypełnione dokumenty należy złożyć                    w podanym terminie w  przedszkolu.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią formularzy, które można pobrać TUTAJ.

 


UWAGA RODZICE

Dzieci uczęszczające do przedszkola również obowiązuje coroczna rekrutacja. Odbywa się ona na podstawie:

Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Jaworzu w roku szkolnym 2021/2022.

Wypełnione deklaracje należy złożyć w przedszkolu w terminie:

od dnia 15.02.2021r. do 05.03.2021r.

 

Odpowiedni formularz można pobrać Tutaj.